ROCK OTOČEC z vami že od leta 1976...

Oglejte si tudi

Do Začetka festivala Rock Otočec 2013 še:

O avtorjih

 

Naročnik projekta:

 • Rock Otočec d.o.o.
  Novi Trg 10
  SI-8000 Novo Mesto, Slovenija

 

Izvajalec projekta:

stroka.si

 • Celovita skrb za mala in srednja podjetja na področju informatike oziroma e-poslovanja in e-storitev.
 • Trenutno skupino stroka.si združuje preko 50 ljudi.
 • Vzdržujemo in podpiramo več kot 500 slovenski podjetij.
 • Obvladujemo vsa področja, ki jih v veliki večini potrebujejo mala in srednja slovenska podjetja.
 • HelpDesk nam omogoča voden in spremljan prevzem storitvenih zahtevkov oziroma reklamacij.
 • CustumerCareCenter dodatno skrbi za stranko, nadzira HelpDesk službo in ostale podporne storitvene službe,…
 • Sproti preverjamo zadovoljstvo (CSI)
 • Želimo delovati globalno (centralne skupne službe za vodenje, razvoj, programske rešitve, zahtevnejše inženiring in internet rešitve) z lokalnim dosegom (organizacijske enote po večjih slovenskih mestih).
 • Ustvarjamo partnerski odnos s stranko, saj želimo z njo delati na dolgi rok.
 • Poskušamo nadomestiti, okrepiti ali nadgraditi dejavnosti informatika v podjetju.
 • Delamo poslovno informacijske analize ter predlagamo možne rešitve, skupaj s stranko razvijamo strategijo razvoja strankinega podjetja na področju informacijskih tehnologij.
 • Večino storitev izvajamo na daljavo s čimer smo hitro odzivni in nemoteči.
 • Za stranke imamo pripravljene vsebine za spletno učenje, ki jih venomer nadgrajujemo in izboljšujemo. Te vsebine pokrivajo različna področja in znanja, ki so potrebna v podjetju s področja informacijskih tehnologij.
 • Vso e-svetovanje, e-storitve in e-opremo dobite na enem mestu pri enem strateškem partnerju informacijske tehnologije.

Pridružite se skupini stroka.si, ki je del poslovne skupine SBG (Stroka Business Group).