Nastopajoči

za Rock Otočec 1998

Nastopajoči so porazdeljeni po obeh dnevih koncerta, glede na obratni vrstni red nastopanja. Sobotni nastopi so razdeljeni na dopoldanski in popoldansko-večerni del. Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.

The performers are divided in two days, in reverse order of their apperance. The organizers reserve rights of programme changes.

PETEK, 3. julija (od 17h)
FRIDAY, 3rd of July (from 5PM)

SOBOTA, 4. julija 1998 (11h - 13h)
SATURDAY, 4th of July (11AM - 1PM)

SOBOTA, 4. julija 1998 (od 16h)
SATURDAY, 4th of July (from 4PM)